Extra's voor medewerkers

Het Sociaal Fonds biedt financiële ondersteuning aan medewerkers die dat nodig hebben. Het gaat om steun voor zaken waarvoor niet of niet voldoende wordt bijgedragen door de reguliere sociale overheidsregelingen. In 2015 heeft het sociaal fonds 142.036,77 euro verstrekt aan de deelnemers. Het ging in totaal om 3,309 unieke declaraties of nota’s. 

De Facilicom Ombudsman, een functie die wordt ingevuld door een jurist van de afdeling Juridische Zaken, helpt medewerkers bij juridische kwesties in de privésfeer. Mensen die in de problemen komen door schulden kunnen terecht bij NIM-BMW, een externe organisatie die medewerkers helpt bij het op een verantwoorde manier saneren van de schuld en het beter leren omgaan met geld.

Het Facilicom Voordeelprogramma biedt medewerkers aantrekkelijke kortingen op verzekeringen, zoals een collectieve zorgverzekering en een zelf samen te stellen combinatiepakket van verzekeringen, onder andere voor auto, huis, inboedel en aansprakelijkheid. Het voordeelprogramma voorziet ook in kortingen op producten, abonnementen en uitjes. Voorbeelden daarvan zijn: kortingen bij benzinestations en goedkopere abonnementen bij Park-Line.