Dilemma social return

Bij het realiseren van social return doet zich een dilemma voor. Facilicom realiseert relatief veel social return omdat het facilitaire werk zich daar goed voor leent en omdat opdrachtgevers daar ook om vragen. Nu de facilitaire markten krimpen ontstaat er regelmatig boventalligheid bij eigen medewerkers. Dat maakt het lastig om plaatsen te creëren voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Facilicom loopt hierbij extra risico door een nieuwe maatschappelijke trend, namelijk dat gemeenten gaan inbesteden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. De contracten stoppen en Facilicom-medewerkers moeten worden ontslagen wegens gebrek aan werk. Dit is een effect waar de doelstellingen van social return hun doel echt voorbij schieten.