Dilemma vast en flexibel

Facilicom streeft ernaar om de medewerkers zoveel mogelijk zekerheid te geven door het geven van vaste contracten. Daarbij doet zich echter een dilemma voor. De facilitaire markten krimpen veelal. Zelfs binnen lopende contracten doet zich krimp voor. Om dit soort contractaanpassingen op te kunnen vangen is een flexibele schil nodig. In het verslagjaar was 75 procent van de medewerkers van Facilicom in vaste dienst met een contract voor onbepaalde tijd. De overige 25 procent had een contract voor bepaalde tijd. Het wordt deze medewerkers overigens bij de werving verteld dat Facilicom hen geen zekerheid voor de lange termijn kan bieden.