Duurzame inzetbaarheid

Facilicom streeft naar een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Uitgangspunt van dat beleid is dat bedrijf en medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat het werk zowel fysiek als mentaal mogelijk blijft tot een leeftijd van 67 jaar. Dit beleid is nodig omdat het personeelsbestand vergrijst, de pensioenleeftijd is verhoogd, de overheid zich terugtrekt en mensen een ongezondere leefstijl hebben.

In het kader van duurzame inzetbaarheid heeft Facilicom het programma 'Ik beweeg mee met Facilicom' opgezet. Doel van dit programma is om alle medewerkers tot actie aan te zetten, zodat zij fit, gemotiveerd en met plezier aan het werk zijn en blijven. Belangrijk hierbij is dat medewerkers zelf de regie gaan voeren over hun eigen duurzame inzetbaarheid. Om een beter inzicht te krijgen hoe het bedrijf de medewerkers hierbij het beste kan ondersteunen is een groot kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder 15.000 medewerkers en dat heeft geleid tot meer inzicht in de vitaliteit van de medewerkers.