Gezondheid en veiligheid

In bijna elk bedrijf gebeuren zo nu en dan bedrijfsongevallen. Het is belangrijk dit aantal zo laag mogelijk te houden. Bij ongevallen en incidenten maakt Facilicom gebruik van de Injury Frequency (IF), de ongevallenfrequentie­index. Daarmee wordt het aantal verzuim- en werkverlet gerelateerde ongevallen, gedeeld door het aantal arbeidsuren. De IF-factoren van de diverse divisies ten opzichte van de branchenorm zijn na te lezen in onderstaande tabel.


Incident frequency factor

Bij Gom steeg de IF-factor licht door een toename van het aantal gemelde ongevallen. Ook bij Prorest was  een lichte stijging te zien. Bij Trigion daalde de IF-factor iets. Breijer zag een stijging in het aantal ongevallen. De focus voor 2016 ligt op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn in de operatie. 

Naast veilig werken is er veel aandacht bij Facilicom voor het welzijn van medewerkers. Dat gebeurt onder meer door het organiseren van BRAVO-bijeenkomsten. BRAVO staat voor (meer) Bewegen, (stoppen met) Roken, (matig gebruik van) Alcohol, (gezonde) Voeding en (voldoende) Ontspanning. De bijeenkomsten stimuleren gezond gedrag bij medewerkers.