Long-time employment

Facilicom streeft naar long-time employment. Dat is dé manier om waardevolle kennis en ervaring vast te houden en de continuïteit bij opdrachtgevers te garanderen. Facilicom kent daarom lange dienstverbanden. Functieroulatie is een middel om vitaliteit binnen de organisatie te behouden omdat het ervoor zorgt dat medewerkers met een frisse blik blijven kijken. Ook vergroot het de kennisdeling en samenwerking tussen de divisies. Deze kruisbestuiving is zeer waardevol. De Facilicom HR-commissie stimuleert functieroulatie, en stimuleert medewerkers ook zelf daarmee bezig te zijn. Het kan daarbij gaan om een stap omhoog, een horizontale stap of soms ook demotie (als dat beter is).

In 2015 zijn veel medewerkers in beweging gekomen en gaan nadenken over hun positie op de arbeidsmarkt, binnen of buiten Facilicom. Dit gebeurde veelal op vrijwillige basis, maar ook vanuit boventalligheid of vanwege gezondheidsbeperkingen bij de medewerker. Het Facilicom Mobility Center heeft het afgelopen jaar veel individuele gesprekken gevoerd met medewerkers die zich willen oriënteren op hun mogelijkheden, hun talenten en vaardigheden in kaart willen brengen en praktische ondersteuning wensen bij het solliciteren. Daarnaast zijn sollicitatietrainingen en workshops georganiseerd om medewerkers te inspireren meer de regie te nemen over hun eigen loopbaan. Het streven bij alle trainingen is om medewerkers vanuit meerdere divisies met elkaar te laten samenwerken en daarbij zowel de externe als de interne mobiliteit te stimuleren. In 2015 hebben zich 267 medewerkers aangemeld bij het Mobility Center. Dat heeft geleid tot 205 mobiliteitstrajecten, waarvan er 142 zijn afgerond.

Dat Facilicom altijd al longtime employment heeft nagestreefd, blijkt elke keer weer bij de traditionele jubilarissenavond. In 2015 vierden 349 medewerkers hun 12,5-jarig jubileum, 137 medewerkers hun 25-jarig jubileum en 5 medewerkers hun 40-jarig jubileum. Ze werden traditiegetrouw door Facilicom-oprichter de heer Geurts bedankt voor hun jarenlange inzet.