Training en opleiding

Facilicom is bezig zich te ontwikkelen van een procesgestuurde organisatie naar een klantgerichte organisatie. Om dat proces te stimuleren is in 2014 gestart met een persoonlijk ontwikkelingstraject voor het hoger kader. Het traject is door de eigen afdeling Management Development opgezet en biedt maatwerk op individueel niveau. In 2014 hebben tachtig mensen het traject voltooid. Eind 2014 is gestart met een groep van nog eens 120 mensen. In 2015 hebben de overige driehonderd kaderleden het ontwikkelingstraject doorlopen.

In 2015 waren er 21 management trainees aan de slag bij Facilicom, jonge talenten die zich kunnen ontwikkelen tot leiders van de toekomst binnen Facilicom. Twee jaar lang werken ze op verantwoordelijke posities bij verschillende divisies. Elke vrijdag krijgen ze training of werken ze aan waardevolle, interne projecten. Zo krijgen ze de kans te leren van de organisatie, terwijl de organisatie weer kan leren van de verfrissende blik van deze trainees. 

Gom heeft een samenwerkingsconvenant getekend met onder meer het Startcollege van Albeda, Zadkine en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) waarmee studenten van de zogeheten Entreeopleiding praktijkgerichte leerroutes kunnen volgen. Het programma is bedoeld voor studenten van 16 jaar of ouder die geen vmbo-diploma hebben. Gom draagt daarmee ook bij aan het de noodzakelijke ontwikkeling van Rotterdam-Zuid. Breijer is al sinds 2009 betrokken bij het project 'Ik zit op Zuid'; een samenwerkingsproject waarbij het draait om het renoveren van woningen op Rotterdam-Zuid door studenten van het Zadkine.

Begin 2015 heeft Gom het Taalakkoord van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekend dat tot doel heeft de taal op de werkvloer een impuls te geven. Het schoonmaakbedrijf participeert ook in lokale initiatieven, zoals in Schiedam.

De basisopleiding schoonmaak (BOS) en Gibi (Gom instructie bij introductie) worden middels filmpjes en animaties digitaal aangeboden in een Leer Management Systeem. Op deze manier laat Gom medewerkers kennis maken met alle basisbeginselen van het schoonmaakvak. Elke medewerker kan via het medewerkersportaal op elk moment zijn eigen opleidingsomgeving benaderen. Het leren in de praktijk gebeurt onder het toeziend oog van intern opgeleide praktijkbegeleiders en tijdens de opkomst- en terugkomstdag. Hierdoor wordt de medewerker optimaal voorbereid voor het onafhankelijk RAS-examen. In samenwerking met SVS zijn diverse coachingstrajecten resultaatgericht schoonmaken gegeven. Naast de interne opleidingstrajecten Nederlandse taal zijn er diverse initiatieven geweest om de Nederlandse taal extern onder de aandacht te brengen, zoals met de deelname aan de Nationale Voorleesweek, aan de Week van de Alfabetisering en in de Stichting Voorleesexpress.

De Trigion Academie heeft in 2015 vakgerichte trainingen en opleidingen verzorgd voor in totaal 6.129 medewerkers. In 2015 zijn 564 medewerkers gecoacht, waaronder de Security Hosts en de Safety Hosts. Ook zijn er binnen diverse disciplines workshops hostmanship gegeven. Met behulp van e-learning is een ruime meerderheid van de medewerkers getraind in BHV. 

Facilicom Solutions heeft in 2015 gewerkt met een e-learningmodule als introductie voor nieuwe medewerkers. Daarin onder andere een casus die deels via e-learning en deels via rollenspellen wordt uitgevoerd. Doel van dit introductieprogramma is medewerkers op een leuke en effectieve manier inzicht te geven in de organisatie, de processen en de werkwijzen. 

Bij de Buurtteams Utrecht hebben vijf teams een training gevolgd om volgens het 4D-model te werken, een methodiek op basis van vier domeinen: lichamelijk, geestelijk, maatschappelijk en sociaal. Dit model is bedoeld om een gezamenlijke taal te ontwikkelen en tot een gezamenlijk plan te komen. 

Binnen Breijer zijn de veiligheidsopleidingen per functie herzien. Door de vele verschillende risicovolle functies en werkplekken die gekenmerkt worden door wisselende bezetting, zijn passende opleidingen noodzakelijk. De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van de diverse functies ligt hieraan ten grondslag. Per functie is gekeken welke risico’s er in het werk voorkomen. Op basis van deze informatie is gekeken welke opleidingen van toepassing zijn. Door het geven van passende opleidingen krijgen de medewerkers de juiste informatie om het werk veilig uit te kunnen voeren.