Afval wordt binnen heel Facilicom gescheiden ingezameld en verwerkt. Dat is ook beleid op de vele locaties waar medewerkers van Gom, Prorest en Facilicom Facility Solutions verantwoordelijk zijn voor de afvalverwerking. Uitgangspunt is dat inzameling, verwerking en recycling van afval zo veel mogelijk duurzaam moet verlopen. De doelstelling voor 2015 was een reductie van de afvalstroom van 10 procent, in werkelijkheid is 9 procent gerealiseerd.

Wat betreft de cijfers is er dit jaar voor gekozen ook de afvalstromen die via onze klanten bij ons in beheer zijn te rapporteren. In totaal in tonnen zien we een afname van 9%. Hiermee is de doelstelling van 10% net niet gehaald.

Trigion en Prorest laten afgedragen bedrijfskleding niet meer vernietigen maar recyclen. De kleding wordt vermalen tot kleine stukken die voor hergebruik geschikt zijn. In 2015 is 7.250 kg aan bedrijfskleding vervezeld, een toename van ruim 30 procent. Ook regenkleding van Trigion wordt nu hergebruikt. Magis 010, een onderdeel van Incluzio, gebruikt dit materiaal nu als grondstof voor het maken van microbelts voor Gom. 

In de bouw en installatie bestaan veel verschillende afvalstromen. In overleg met de afvalverwerker heeft Breijer gekeken hoe de afvalverwerking nog efficiënter is in te richten bij de verschillende locaties. Het uitgangspunt is dat de afvalstromen in de keten zo duurzaam mogelijk verlopen. In 2015 is  1.120 ton aan bedrijfsafval gescheiden ingezameld via afvalbedrijf SUEZ. Het grootste deel hiervan is bouw- en sloopafval. Dit is 246 ton minder dan in 2014, een besparing van 18 procent.