Co2-footprint

Bij de CO2-footprint van Facilicom wordt gekeken naar het energieverbruik van gebouwen en auto's. Daarbij is jaar op jaar het streven de footprint te verkleinen. Dit lukt. Doelstelling in 2015 was een reductie van 5 procent. Die doelstelling is ruimschoots gehaald: ten opzichte van 2014 is de footprint met 8 procent verkleind. Voor 2016 is de doelstelling opnieuw een reductie van vijf procent. Gezien de verdere vergroening van het wagenpark en de voorziene inkrimping van het aantal vierkante meters kantoorruimte lijkt deze doelstelling realistisch. 

Gom heeft in 2015 diverse initiatieven genomen om de footprint te verlagen. Bijvoorbeeld de reductie van het aantal plastic zakken en de reductie van de hoeveelheid plastic per zak. Door het reviseren van oude materiaalwagens gaan deze langer mee en hoeven er minder snel nieuwe te worden geproduceerd.

Trigion compenseert elk jaar de CO2-uitstoot van de circa 150 wagens van de Mobiele Surveillance. In 2015 is 1.903,72 ton CO2 gecompenseerd. Breijer ondersteunt duurzame initiatieven van andere bedrijven, waaronder het initiatief van ANWB Zakelijke Markt. ANWB compenseert de CO2-uitstoot veroorzaakt door het inzetten Wegenwacht door Breijer ten behoeve van pechhulpverleningen. Voor 2015 ging het in totaal om 0,45 ton CO2-uitstoot. Compensatie vindt plaats middels speciaal geselecteerde duurzame energieprojecten, waarmee elders CO2-uitstoot teruggebracht.

Facilicom UK & Ireland werkt onverkort aan CO2-neutraal schoonmaken met het concept C2Zero en hoopt eind 2016 volledig C02-neutraal te zijn. In België loopt een vergelijkbaar initiatief.

Totale footprint, Co2-uitstoot in tonnen