Huisvesting

Het hoofdkantoor van Facilicom behaalde eerder al als eerste private kantoorgebouw in Nederland een EPA A++ label. Het aantal vestigingen in het land is de laatste jaren uit efficiency-overwegingen teruggebracht. Om woonwerkverkeer en CO2-uitstoot terug te dringen en een betere balans mogelijk te maken tussen werk en privé worden de medewerkers op het hoofdkantoor in de gelegenheid gesteld om in 20 procent van het contractueel overeengekomen uren thuis te werken. Op meerdere regiovestigingen heeft Facilicom Het Nieuwe Werken ingevoerd met als doelstellingen een efficiëntere benutting van de beschikbare ruimte, het scheppen van een herkenbare en prettige sfeer en het creëren van flexplekken.