Inkoopcode

In 2013 heeft Facilicom de Facilicom Duurzame Inkoopcode (FDI) geïntroduceerd. Bij nieuwe contracten en contractverlengingen, moeten leveranciers zich schriftelijk committeren aan de eisen die in deze inkoopcode zijn gesteld. Gedurende de contractperiode moet elke leverancier jaarlijks zijn MVO-prestaties aantonen door het aanleveren van documenten en certificaten als Fairwear, een Sustainability Report en MVO-beleidsdocumenten. MVO-prestaties en de FDI-eisen maken bovendien deel uit van de evaluatiegesprekken en leveranciersbeoordeling. Momenteel vertegenwoordigen de contracten die aan de FDI voldoen een inkoopwaarde van 93 miljoen euro. Dit is een stijging van 50 procent ten opzichte van vorig jaar. Van alle producten wordt 95 procent in Europa ingekocht, daar waar buiten Europa wordt ingekocht wordt alleen gewerkt met leveranciers die zich confirmeren aan de inkoopcode. Houden leveranciers zich niet aan de inkoopcode, dan is de ultieme sanctie het verbreken van het contract.

Gom daagt zijn leveranciers uit om te innoveren de duurzaamheid te bevorderen met de Facilicom All Together Award. Leverancier Tennant werd bekroond voor het tonen van initiatieven die meehelpen aan het reduceren van het chemiegebruik

Breijer heeft zich aangesloten bij het Bouw & Hout Convenant waarmee wordt gestreefd naar een volledig duurzame houtinkoop. Hiermee wordt een stap verder gegaan dan de Europese Houtverordening die sinds 2013 de import van illegaal hout moet tegengaan. Legaal gekapt hout is namelijk niet hetzelfde als duurzaam hout.