Papierverbruik

Door digitalisering is het verbruik van drukwerk de laatste jaren drastisch afgenomen. Die trend is afgelopen jaar gestabiliseerd. Doelstelling was een daling van 10 procent, die is niet gehaald: er was zelfs een lichte stijging te zien van 1 procent. In 2015 is het verbruik van briefpapier wel sterk gedaald, namelijk met 26 procent, en het verbruik van enveloppen met 23 procent.