Reinigingsmiddelen

Bij Gom Nederland heeft ‘De Groene Ambitie’ ook in 2015 weer nadrukkelijk op de agenda gestaan. Dit is tot uiting gekomen in verdere harmonisatie van de gebruikte producten, onder meer met de introductie van een minder milieubelastende sanitairontkalker. De introductie van de C2C-reinigers heeft geleid tot een reductie van 14 procent. De aangepaste doseersystematiek en de uitgebreide introductie bij de schoonmaakmedewerkers hebben daar zeker aan bijgedragen. 

Veilig werken met reinigingsmiddelen is een constant aandachtspunt. Zo is er de verplichting om de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen die in schoonmaak- en onderhoudsmiddelen zitten, te inventariseren en te beoordelen. Bij deze beoordeling wordt gebruik gemaakt van de veiligheidsinformatiebladen die door de leveranciers worden verstrekt. Vanuit de branche is een aanzet gegeven om een veilige werkwijze op te stellen. Via werkinstructiekaarten wordt de vertaling naar de werkvloer gemaakt.