Integriteit

Facilicom kent een bedrijfscode met heldere integriteitsrichtlijnen. De bedrijfscode is een vertaling van de principes van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties. Het onderwerp integriteit heeft bovendien een prominente plaats in het verplichte, organisatiebrede opleidingsprogramma. De divisies hebben de algemene bedrijfscode aangevuld met richtlijnen die specifiek binnen hun sector van toepassing zijn. Als integriteitsafspraken worden geschonden, nemen bedrijven direct en structureel maatregelen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Een klokkenluidersregeling maakt het voor medewerkers mogelijk om misstanden te melden, zonder dat ze het risico lopen zichzelf daarmee te benadelen. 

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is ondertekend door Gom, Trigion en Prorest. Een van de doelen van de code is het doorbreken van de neerwaartse prijsspiraal, en dus het voorkomen dat opdrachtgevers kiezen voor de laagste prijs als belangrijkste criterium. Daarnaast bevordert de code de scholing van werknemers. Door de inspanningen op dit gebied en de samenwerking hierin met klanten, draagt Facilicom actief bij aan de wisselwerking tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers, medewerkers en overige organisaties om de marktverhoudingen te verbeteren: hierbij zijn tenslotte alle betrokkenen gebaat. Gom heeft hiervoor een quickscan ontwikkeld die met opdrachtgevers kan worden doorgenomen. 

Facilicom UK & Ireland is in Groot-Brittannië al jaren een voorloper in het streven naar een adequate beloning, ofwel het Living Wage, en werkt met zijn inbreng aan de Equality and Human Rights Commission aan gelijke behandeling en meer zichtbaarheid en respect voor met name schoonmaakmedewerkers. Ook pleit het bedrijf voor meer aandacht voor het welzijn van schoonmaakmedewerkers.