Kennis delen

Facilicom heeft een enorme knowhow opgebouwd op het gebied van facilitaire dienstverlening, uitbesteding, management en zaken als overname van personeel. Die kennis deelt het bedrijf via tal van platforms. Content marketing is daarbij een belangrijk instrument, net als het delen van kennis via de talloze blogs die Facilicom-medewerkers publiceren en de whitepapers die, soms in co-creatie, worden opgesteld. Verder organiseren veel Facilicom bedrijven binnen hun sector tal van kennissessies of kenniscentra, vaak gericht op actuele problemen, bijvoorbeeld in sectoren als de zorg en het onderwijs, waar de facilitaire dienstverlening een belangrijke toegevoegde waarde levert of kan leveren. Een actuele selectie van deze initiatieven wordt beschreven in het hoofdstuk Zichtbaarheid. Ook spreken medewerkers vaak op congressen en seminars of dragen bedrijven op een andere manier inhoudelijk bij, zoals bijvoorbeeld Trigion ook in 2015 weer veelvuldig heeft gedaan, onder andere aan evenementen tijdens de ‘Week van de Veiligheid’, het jaarcongres over beveiliging van VNO-NCW en MKB Nederland en het relatiecongres over security van ABN AMRO. De Facilicom-bedrijven delen van oudsher veel kennis in branche-organisaties, belangengroepen en organisaties die de dienstverlening of een sector willen vernieuwen, en speelt daarin vaak in vooraanstaande rol, zoals in het in 2015 opgerichte Platform Professionals in PPS. Een overzicht is opgenomen in het pdf-document lidmaatschappen

Voor medewerkers heeft Facilicom een intern kenniscentrum. In 2015 zijn twee thema's behandeld, waaraan ruim tachtig medewerkers deelnamen. Onderwerpen waren ‘Lean en Continuous Improvement’ en ‘Foodtrends’. Om de klantgerichtheid en de efficiency te bevorderen wordt sinds media 2015 bovendien veel tijd en kennis geïnvesteerd in het opzetten van een ‘Faciwiki’.