Klachtencommissie en vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen ondersteunen medewerkers bij problemen die ze niet kwijt willen of kunnen bij hun direct leidinggevende. Kunnen vertrouwenspersoon en medewerker het probleem samen niet oplossen, of is de medewerker niet tevreden en is zijn probleem ernstig genoeg, dan kan de medewerker de klachtencommissie verzoeken het probleem te behandelen.
De vertrouwenspersonen zijn medewerkers die deze rol naast hun gewone functie uitoefenen. De reden om te werken met deze constructie is dat de vertrouwenspersonen de organisatie goed kennen en hun weg gemakkelijk weten te vinden. De vertrouwenspersonen worden met zorg gekozen. Er moet een evenwichtige samenstelling zijn vanuit de diverse divisies, de man-vrouwverhouding moet goed zijn en ze moeten vanzelfsprekend de verplichte opleiding hebben gevolgd. 

In 2015 waren er acht vertrouwenspersonen actief. In totaal zijn 78 meldingen binnengekomen. In 17 gevallen betrof het meldingen die bij de vertrouwenspersonen thuishoren. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2014. Pesten is in meer dan de helft van de gevallen de oorzaak van meldingen. Het overgrote deel van de meldingen hoort dus eigenlijk niet thuis bij de vertrouwenspersonen, het gaat vooral om arbeidsrechtelijke zaken. De vertrouwenspersonen helpen deze meldingen wel op te lossen. Juist omdat de vertrouwenspersonen medewerkers zijn van de eigen organisatie is dit goed mogelijk. 

In 2015 zijn geen klachten bij de klachtencommissie binnengekomen. Gezien het gering aantal meldingen en klachten bij de klachtencommissie is er geen noodzaak om maatregelen te nemen.