Klankbordgroep

Facilicom heeft een vaste klankbordgroep van circa twintig belangrijke relaties waarmee met enige regelmaat van gedachten wordt gewisseld over actuele facilitaire thema's. Het is een ideaal podium om in een open dialoog kennis te nemen van wensen en verwachtingen van opdrachtgevers en andere relaties. Het biedt Facilicom de mogelijkheid zijn visie te spiegelen aan die van een aantal professionals uit de markt.

In 2015 vond één sessie plaats met als onderwerp: vergaande integratie soft en hard services. De meeste stakeholders zien belangrijke voordelen in die integratie en Facilicom heeft daar gevolg aan gegeven met het per 1 januari 2016 samenbrengen van Facilicom Facility Solutions en Breijer Bouw en Installatie in Facilicom Solutions.