Dialoog met belanghebbende

Voor Facilicom is het van cruciaal belang om periodiek met zijn stakeholders te overleggen over hun verwachtingen en de koers van Facilicom. De dialogen vormen input voor de vaststelling van de strategie en doelen van Facilicom. Kernwaarde van Facilicom hierbij is duurzaam. Facilicom is erop gericht om een duurzame relatie op te bouwen met klanten, medewerkers, leveranciers en externe netwerken. Deze dialogen worden gevoerd op de diverse managementniveaus inclusief het concerndirectieteam, binnen Facilicom en zijn divisies. Hiervan worden rapportages gemaakt, zodat deze informatie in alle lagen van de organisatie inzichtelijk is, en kan worden bijgestuurd. Aan de hand van deze dialogen wordt een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste onderwerpen en de mate waarop die van belang zijn voor Facilicom. Deze onderwerpen zijn verwoord in de materialiteitsmatrix en in het bedrijfsmodel waarin duidelijke doelstellingen en middelen zijn gekoppeld aan de ambitie van Facilicom. Ze zijn geaccordeerd door het concerndirectieteam. Deze onderwerpen zijn van belang voor de stakeholders en bepalen ook het succes van Facilicom. Over deze onderwerpen wordt periodiek gerapporteerd, ook in dit jaarverslag.