Managementsystemen

Gom, Trigion en Prorest hebben dit jaar niveau 4 behaald van de MVO Prestatie ladder. Niveau 4 gaat veel dieper in op ketenverantwoordelijkheid: een bedrijf moet controle uitoefenen op de (volledige) bedrijfsketen. Voorts is het belangrijk marktoverstijgend te werk te gaan: een bedrijf moet het op een aantal zelf bepaalde MVO-onderwerpen beter doen dan de rest. Facilicom Facility Solutions is nog gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder niveau 3 vanwege de integratie van deze divisie met Breijer. De certificatie voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. De verdere betrokkenheid van medewerkers van Facilicom bij de uitvoer van dit beleid is een gesignaleerd speerpunt. De doelen die uit de certificatie voortvloeien, zijn opgenomen in de jaarplannen van de divisies. Doelstelling is niet alleen het managen en borgen, maar zeker ook het naar een hoger plan tillen van de gezamenlijke MVO-ambities. De MVO Prestatieladder sluit aan bij bestaande managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden die binnen Facilicom worden toegepast. De drie divisies hebben met de volgende stap op de MVO Prestatieladder hun doelstelling voor 2015 behaald. 

Breijer heeft in 2015 het ISO14001 milieucertificaat behaald. Dit houdt in dat de vestigingen waar dit van toepassing is, minimaal voldoen aan de wettelijke milieu-eisen. Daarnaast heeft Breijer doelstellingen bepaald die moeten bijdragen aan verduurzaming van de eigen vestigingen.

Gom, Prorest en Trigion hebben in 2015 de gouden status bij FIRA gehaald. FFS heeft de bronzen status. Het FIRA Platform is een digitaal register waarin leveranciers hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan inkopers om daarmee de transparantie te bevorderen en MVO bespreekbaar te maken. FIRA verifieert de informatie, zodat deze betrouwbaar is.