Over het verslag

Sinds 2013 rapporteert Facilicom volgens de nieuwste versie van de GRI-richtlijnen, de GRI 4. GRI 4 introduceert de materialiteitsmatrix, waarbij het uitgangspunt is uitsluitend te rapporteren over zaken die materieel zijn, dus relevant voor de stakeholders en/of de onderneming.

In dit jaarverslag worden de MVO-prestaties op Facilicom-niveau en/of per divisie gepresenteerd. Indien de cijfers niet van alle bedrijven bekend zijn, wordt bij de overzichten de scope aangegeven. Vaststelling van gegevens vindt op centraal niveau plaats en wordt jaarlijks op dezelfde wijze vastgesteld. Bronnen hiervoor zijn de periodieke rapportages die zijn gegenereerd door de geautomatiseerde systemen van Facilicom. Facilicom houdt zich daarbij aan de GRI-tabel en de daarbij gehanteerde begrippenlijst. Klik hier voor een overzicht van certificeringen, normen en codes en een overzicht van lidmaatschappen van Facilicom en de divisies. Voor vragen en opmerkingen over dit MVO-verslag is er een speciaal e-mailadres: jaarverslag@facilicom.nl