Zichtbaarheid

Jaarverslag 2015

Communiceren op inhoud en kennis delen


Communicatie is steeds vaker kennis delen. Facilicom zet al jaren volop in op content marketing, ofwel communiceren op inhoud. En doet er ook alles aan om in het verlengde van die story telling de dialoog te stimuleren. In 2015 zijn daar weer nieuwe tools voor ontwikkeld. Maar communiceren en kennis delen vindt op tal van podia en plekken plaats. Tijdens kennissessies bijvoorbeeld, in de branche, en al helemaal in het onderwijs.


Kennis delen doet Facilicom bijvoorbeeld via het relatiemagazine Facilitair! en de daaraan gelieerde site facilitaironline.nl. Daar is inmiddels een enorme hoeveelheid content verzameld die vaak lange tijd actueel blijft. Met een in 2015 geïntroduceerde nieuwsbrief worden nu maandelijks links gelegd tussen nieuwe ontwikkelingen en oudere artikelen. Zo wordt bestaande content opnieuw ontsloten en waardevol gemaakt. In het verslagjaar werd op de site een voor Facilicom nieuwe manier van storytelling geïntroduceerd: het beeldverhaal. Als eerste verscheen een schitterend beeldverhaal over PPS-project Brede School Joure-Zuid. Trigion kwam in 2015 met een eigen maandelijkse nieuwsbrief genaamd Veilig, specifiek gericht op de ontwikkelingen in de beveiliging. Bijzonder was de publicatie van het eenmalig magazine ‘Stralen’, waarmee Gom lading gaf aan zijn nieuwe slogan: ‘Gom laat uw organisatie stralen’. De digitale publicaties worden veel gedeeld en zorgen zo voor veel zichtbaarheid. Maar soms is Facilicom zelf nieuws. Bijvoorbeeld bij de gijzeling die plaatsvond bij het NOS Journaal begin 2015. Het was een beveiliger van Trigion die erger voorkwam en uitgroeide tot een held. Trigion was trots, de beveiliger en zijn collega werden onderscheiden door het Carnegie Heldenfonds.

In dialoog met professionals

Gom ZorgSupport is werkzaam in een sector die sterk in beweging is en waar uitbesteden vaak nog relatief nieuw is. Het bedrijf is daarom zeer actief in het delen van kennis en het tot stand brengen van een dialoog. Bijvoorbeeld met zijn onderzoek naar hygiëne in zorginstellingen. Of met de oprichting van het Kenniscentrum Infectie Preventie. Ook Gom Hospitality timmerde in het verslagjaar aan de weg met een kennissessie voor professionals in de branche. Min of meer in het verlengde van dat alles publiceerde Facilitiair! een artikel over gezonde gebouwen: die werken beter, blijkt namelijk uit een diepgravende studie van de World Green Building Council. Als mensenbedrijf is Facilicom zeer betrokken bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ook die kennis wordt gedeeld. Bijvoorbeeld met het rondetafelgesprek met vier belangrijke stakeholders in het artikel ‘Garantiebanen: een vrolijk avontuur’. Of met het interview met prof. dr. Ton Wilthagen die de Flexwet die in juli 2015 zou worden ingevoerd typeerde als ‘wensdenken en illusoire politiek’. In 2015 is Facilicom bovendien hoofdsponsor geworden van FMN, een beroepsvereniging die kennis delen als belangrijk doel heeft. Facilicom is verder prominent lid van het Platform Professionals in PPS, het platform waarin zo’n dertig grote partijen in dit veld van elkaar willen leren de samenwerking willen verbeteren. Ook dat is uitgedragen in een lang artikel met veel online extra’s: ‘Winst behalen met PPS-constructies’.

De talenten van de toekomst stimuleren

Het onderwijs is en blijft natuurlijk een belangrijke plek om kennis te delen. Daar worden de talenten van de toekomst opgeleid. Als vooraanstaand partij in de facilitaire markt voelt Facilicom een grote verantwoordelijkheid bij het stimuleren en mogelijk maken van goed onderwijs en het leggen van dwarsverbanden met de praktijk. Dat heeft natuurlijk ook als voordeel dat het bedrijf al vroeg in contact komt met talenten. Zo is Gom betrokken bij een inspirerend initiatief op het Albeda College: Youngflex: een onderneming waar veelbelovende studenten een jaar lang de managementposities bekleden. Het Albeda is overigens een trouwe klant van Facilicom. Met deze samenwerking willen Facilicom en Gom een toegevoegde waarde bieden aan de business van het ROC. Facilicom Solutions steunt sinds kort Facilitas, de studievereniging voor studenten Facility Management aan de Haagse Hogeschool. De bijdrage maakte het mogelijk dat studenten het Euro FM-congres in Glasgow bezochten. Een bijzonder initiatief kwam van Incluzio, dat in zijn Utrechtse Buurtteamorganisatie Sociaal stageplekken creëerde voor maar liefst veertig HBO-studenten. Met dit initiatief willen Incluzio en de buurtteamorganisatie jonge mensen met nieuw elan en frisse ideeën in aanraking brengen met de praktijk. De sector waarin Incluzio werkzaam is vernieuwt snel, dus ook het onderwijs moet veranderen. Dit stageprogramma moet een brug te slaan tussen de sector en het onderwijs.

Kennis delen met relatiemagazine Facilitair!

Een journalistiek gemaakt blad van Facilicom waarin kennis wordt gedeeld rond facilitaire dienstverlening.

Hét Kenniscentrum van Facilicom: facilitaironline

Facilicom deelt al jaren al zijn kennis digitaal via hét kenniscentrum van het bedrijf: facilitaironline.nl

Content opnieuw ontsloten met nieuwsbrief

Nieuwsbrief van Facilicom koppelt nieuws aan bestaande content. Klik hier voor een gratis abonnement.

Storytelling middels een beeldverhaal

Storytelling kan ook middels een beeldverhaal: dat bewijst de fotoreportage over de Brede School Joure-Zuid.

Veilig: de digitale nieuwsbrief van Trigion

De nieuwsbrief van Trigion informeert over nieuws, trends en ontwikkelingen in de beveiliging.

Gom publiceert eenmalig magazine ‘Stralen’

Magazine over schoonheid in de werkomgeving. Afzender is Gom, het bedrijf dat organisaties wil laten stralen. 

Trigion trots op beveiliger NOS

Trigion is trots op de beveiliger die een gewapende man bewust naar de verkeerde NOS-studio leidde.

Trigion-beveiligers NOS nu officieel helden

Onderscheiding Carnegie Heldenfonds voor Trigion-beveiligers die gijzeling NOS in de kiem smoorden.

Gom ZorgSupport: hygiëne in gevaar

Onderzoek Gom ZorgSupport wijst uit: hygiëne zorginstellingen in gevaar, onder andere door tijdsdruk.

Eigen kenniscentrum voor infectiepreventie

Gom ZorgSupport brengt kennis hygiëne en infectiepreventie samen in Kenniscentrum Infectie Preventie.

Kennissessie professionals in hospitality

Kennissessie Gom Hospitality met klanten Stage Entertainment, het Van Gogh Museum en Walibi Village.

Gezonde gebouwen werken beter

Gezonde gebouwen werken beter, toont een diepgravende studie aan. Facilicom schreef erover en geeft tips.

Garantiebanen: een vrolijk avontuur

Garantiebanen lastig? De vier stakeholders die Facilicom interviewt zien het als een vrolijk avontuur.

Flexwet: ‘Wensdenken en illusoire politiek’

Prof. dr. Ton Wilthagen laat in een interview met Facilicom maar weinig heel van de wet van minister Asscher.

Facilicom hoofdsponsor beroepsvereniging FMN

Gom was hoofdsponsor van FMN, nu neemt Facilicom het stokje over. Doel: samen nog meer kennis delen.

Winst behalen met PPS-constructies

Facilicom is prominent lid van het Platform Professionals in PPS en deelt daar zijn kennis over PPS en DBFMO.

Youngflex: voor managers in opleiding

In het bedrijf Youngflex van het Albeda en Gom bekleden veelbelovende studenten de managementposities.

Toegevoegde waarde bieden bij het Albeda

Door in co-creatie samen te werken in Youngflex biedt Facilicom toegevoegde waarde bij het Albeda College.

Facilitaire talenten Haagse Hogeschool ondersteund

Facilicom ondersteunt facilitaire talenten met bijdrage aan studentenvereniging Facilitas.

Stageplaats voor veertig HBO-studenten

Incluzio creëert stageplaatsen voor veertig HBO-studenten om brug te slaan tussen sector en onderwijs.